Regionale samenwerking van levensbelang bij een acuut hartinfarct

In de regio West-Brabant is in het kader van het landelijk project NVVC Connect een start gemaakt met verdere verbetering van samenwerking en begeleiding aan patiënten die een acuut hartinfarct hebben doorgemaakt. Woensdag 14 januari kwamen cardiologen van de ziekenhuizen Amphia en Bravis, de huisartsen, ambulancevoorziening, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), de revalidatieartsen en de patiëntenverenigingen hiervoor bij elkaar.

Een acuut hartinfarct is helaas nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van sterfte en invaliditeit in Nederland. Het is bekend dat 1 op de 4 Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte. Elke dag overlijden 107 mensen aan hart- en vaatziekten en worden 1.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege hart- en vaatziekten. Aangezien elke minuut telt bij een hartinfarct, is het noodzakelijk dat de keten van zorgverleners heel goed georganiseerd is. Hierdoor is het mogelijk gezamenlijk het sterftecijfer nog verder terug te dringen, de preventie en kwaliteit van zorg verder te verbeteren en meer patiënten aan hartrevalidatie te laten deelnemen.

Dit project is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) met als doel de kwaliteit van zorg voor patiënten met een acuut hartinfarct te optimaliseren. Met NVVC Connect wordt regionaal in kaart gebracht hoe de zorg rondom het acuut hartinfarct is georganiseerd. Gedurende een jaar pakken betrokken zorgverleners in de regio West-Brabant verbeterpunten op. Als eerste bepaalt de cardioloog bij alle patiënt met een acuut hartinfarct of er een hoog of laag risico is op een nieuw infarct of overlijden. Zo kan aansluitend de juiste behandeling starten. Als tweede komt er een regionale hartteambespreking waarbij door middel van telecommunicatie vergaderd wordt met cardiologen op andere locaties. Een derde aandachtspunt is de nazorg/hartrevalidatie. Het streven is om aan alle patiënten, na een acuut hartinfarct, een revalidatieprogramma aan te bieden. Na een infarct kan hartrevalidatie ervoor zorgen dat het risico op nieuwe aandoeningen veel kleiner wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.