Symptomen hartinfarct

Een hartinfarct kan heel plotseling zorgen voor een hartstilstand met ernstige gevolgen. Toch is het ontstaan van een hartinfarct een proces. Daarom is het mogelijk een beginnend hartinfarct te herkennen aan een aantal symptomen. Het nadeel is dat deze symptomen allemaal vrij vaag zijn en niet exclusief als hartinfarct symptomen gelden. Ook kunnen symptomen verschillen per geslacht.

Symptomen hartinfarct bij zowel mannen als vrouwen

hartinfarct symptoom Een beklemmende pijn op de borst
hartinfarct symptoom (Hevige) druk op het midden van de borst, ook in rust
hartinfarct symptoom Pijn in de nek, schouder en armen, eventueel doorstralend naar gezicht en schouderbladen
hartinfarct symptoom Misselijkheid
hartinfarct symptoom Zweten
hartinfarct symptoom Wit wegtrekken
hartinfarct symptoom Kortademigheid
hartinfarct symptoom Duizeligheid
hartinfarct symptoom Moeheid
hartinfarct symptoom Slaapproblemen

De eerste drie genoemde symptomen zijn symptomen waarbij je misschien snel aan je hart denkt. De anderen zijn veel minder specifiek. In de praktijk zien we dat de minder specifieke symptomen van een hartinfarct vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen.

Symptomen hartinfarct vaker bij vrouwen, dan mannen

hartinfarct symptoom Moeheid
hartinfarct symptoom Slaapproblemen
hartinfarct symptoom Kortademigheid
hartinfarct symptoom Duizeligheid

Bij een stil infarct treden er vaak niet of nauwelijks symptomen op. In één op de vijf gevallen voelde een persoon die getroffen werd door een hartinfarct geen druk op de borst voorafgaand aan het hartinfarct. Een stil infarct komt net als de minder specifieke symptomen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.