Hartinfarct voorkomen

hartinfarct voorkomenHelaas is een hartinfarct voorkomen nooit volledig mogelijk. Iedereen loopt een klein risico er getroffen door te worden. Ook zijn niet alle risicofactoren te beïnvloeden. Wanneer je een erfelijke aanleg voor het ontwikkelen van een hartinfarct hebt, is er eigenlijk geen mogelijkheid deze risicofactor te kunnen beïnvloeden. Op de meeste risicofactoren kan je echter wel invloed uitoefenen.

Als je alle risicofacotoren zo veel mogelijk minimaliseert, verklein je de kans op een hartinfarct. Volledig voorkomen kan vooralsnog niet, de kans verkleinen wel. Met de volgende maatregelen minimaliseer je het risico op een hartinfarct:

Hartinfarct voorkomen met een gezonde levensstijl

hartinfarct voorkomen Regelmatig sporten
hartinfarct voorkomen Geen vetrijk voedsel eten
hartinfarct voorkomen Niet roken
hartinfarct voorkomen Eet veel gezond voedsel: fruit, vezels en groente
hartinfarct voorkomen Voorkom langdurige stress

De bovengenoemde maatregelen doen nooit kwaad. Personen die al leiden aan hart- en vaatziekten, of een vrij grote kans lopen getroffen te worden door een hartinfarct, kan medicatie worden voorgeschreven. Voorbeelden hiervan zijn:

hartinfarct voorkomen Stollingsremmers als acetylsalicylzuur (aspirine), clopidogrel en andere stollingsremmers
hartinfarct voorkomen ACE-remmers
hartinfarct voorkomen Calciumblokkers