Hartinfarct

Een hartaanval is hetzelfde als een hartinfarct. Het woord hartaanval wordt vooral in het dagelijks leven gebruikt, hartinfarct of myocardinfarct is een betere naam, die in de medische wereld ook wordt gebruikt.

Een hartinfarct is het afsterven van een deel van het hart. Dit deel van het hart kan hierdoor niet meer samentrekken en dus het bloed rondpompen. Soms kan de pompkracht van het hart zodanig verminderen, dat het leidt tot de dood. In een niet gering deel van de gevallen kan een hartinfarct leiden tot de dood. Jaarlijks treden er ongeveer 25.000 acute hartinfarcten op. Dat zijn meer dan 68 hartinfarcten per dag. De gemiddelde leeftijd van een hartinfarctslachtoffer is ongeveer 66 jaar.

Hoe gevaarlijk is een hartinfarct?

Een hartinfarct is gevaarlijk. Het is een ernstige aandoening aan het hart dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de getroffen persoon. Toch is het zeker niet waar dat het grootste deel van de personen die het krijgen eraan sterven. Mede doordat de medische wereld zich snel ontwikkeld en steeds beter kan optreden bij een hartinfarct, is de kans op overleving erna steeds groter. Een belangrijke determinant voor de kans op overleving is de grootte van een hartinfarct. Hoe groter een infarct, hoe kleiner de kans op overleving wordt. Ook de locatie is van belang voor het bepalen van de ernst. De linkerhartkamer (ventrikel) pompt het bloed door het hele lichaam. Hier is erg veel kracht voor nodig. Over het algemeen is een hartinfarct in het linker ventrikel dan ook ernstiger dan een in het rechterventrikel. Toch is het onmogelijk om te spreken van een “licht infarct”. Een hartinfarct is per definitie ernstig, er is alleen een gradatie in de ernst. Is het je nog niet helemaal duidelijk hoe het hart nou precies werkt, of kan je nog geen goed beeld vormen van bijvoorbeeld de linker- en rechterhartkamer? Kijk dan snel op de pagina werking hart. Hier leer je in een notendop hoe het hart werkt en waar de risico’s liggen.

Stil hartinfarct

Een deel van de jaarlijkse hartinfarcten valt onder de groep “stil hartinfarct”. Dit is een infarct die niet als zodanig herkend wordt, bijvoorbeeld door andere complicaties of simpelweg omdat het zo klein is, dat de gevolgen niet direct zichtbaar zijn. Meestal treed een stil hartinfarct op bij ouderen met meerdere klachten. Een klein hartinfarct kan dan soms niet als zodanig herkend worden, omdat het wordt overschaduwd door de andere klachten, of zelf geen symptomen oplevert.

Hartinfarct voorkomen

Een hartinfarct is helaas niet voor 100% te voorkomen. Wel zijn er een aantal risicofactoren, waarvan je op een deel invloed kunt uitoefenen. Ze heb je met overgewicht een aanzienlijk grotere risico om getroffen te worden door een hartinfarct. Op de pagina voorkomen staan een aantal tips waardoor je de kans op een hartinfarct kunt verkleinen.

Hartstilstand

In de volksmond is een hartaanval vaak ongeveer hetzelfde als een hartstilstand. Dit is echter niet het geval. Een hartinfarct is enkel het afsterven van een deel van de hartspier. Dit kan wel leiden tot een hartstilstand, maar is niet hetzelfde. Een hartstilstand kan het gevolg zijn van een hartinfarct, maar kan nog heel veel andere oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld een genetische aandoening zijn, wat vaak het geval is bij (top)sporters die tijdens het beoefenen van hun sport overlijden. Ook kan een zieke hartspier het gevolg zijn. Als iemand het heeft over een hartaanval, moet je dus goed bedenken wat hij of zij bedoelt. Een hartaanval is in de volkmond erg breed, en er wordt lang niet altijd hetzelfde mee bedoelt.

Pijn op de borst

Heel veel mensen hebben wel eens een zeurend gevoel in de borst, of zelfs steken. Zeker tijdens inspanning kan dit wel eens voorkomen. Hoewel de angst voor een hartaanval/hartinfarct begrijpelijk is, zijn de oorzaken vrijwel altijd onschuldig. In verreweg de meeste gevallen komt een moe of stekend gevoel van spieren, ribben of zenuwen. Zeker de spieren kunnen nog al eens een stekend of vermoeid gevoel geven. Mocht je er toch niet zeker op zijn, of er lang last van hebben, dan kan je altijd de huisarts raadplegen voor meer informatie. Een drukkend of zwaar gevoel midden op de borst is vaak minder onschuldig dan steken of een zeurend gevoel. Het kan gaan om een aandoening die kan leiden tot een hartinfarct: angina pectoris. De pijn wordt veroorzaakt als het hart een vermindede bloedtoevoer heeft op bepaalde plekken, maar de bloedtoevoer nog niet volledig weg is. In het laatste geval zal er meestal een hartinfarct optreden. Voor meer informatie over angina pectoris kunt u onze website hierover bezoeken.